> Users > Scoreboard

28 November 2022
1.

Асен

4 16 11 28
2.

Iwan

5 13 13 28
3.

valkov

6 10 14 28
4.

iamcorny

5 12 15 27
5.

NoReflex

4 14 14 26
6.

hayzzi

4 13 15 25
7.

Nyoy7hep1n

5 10 14 25
8.

Popecabg

3 15 13 24
9.

Nikolov77

3 12 16 21
10.

Vio

2 14 15 20
11.

Пацини

2 14 13 20
12.

stan

3 10 19 19
13.

vladi2292

1 15 16 18
14.

vgonkov

2 11 14 17
15.

Katka

1 13 18 16
16.

Gergana. Mitova

1 12 17 15
17.

lilly

2 9 17 15
18.

Penyu

0 1 1 1